Vadim Trunov عکاسی خودآموخته از روسیه است که عکس های ماکرو بسیار زیبایی می گیرد. این عکاس طبیعت (nature photographer) از حلزون ها، حشره ها و قارچ ها جوری عکس می گیرد که انگار به آن ها شخصیت بخشیده و برای هر یک از این موجودات کوچک داستانی ساخته است. در ادامه این مجموعه عکس لنزک، شما را به تماشای عکس های ماکرو این هنرمند دعوت می کنیم.

 
.