یکی از پروژه های جالب عکاسی که می توانید آن را امتحان کنید، پروژه عکاسی سلف پرتره (خودنگاره) در فضای باز است. بیشتر سلف پرتره ها در فضای بسته گرفته می شوند، پس عکاسی سلف پرتره در فضای باز به شما اجازه خلاقیت بیشتری را می دهد. همانند پروژه «راه رفتن در خواب» الکس بمفورد (Alex Bamford) که در ادامه این مطلب می توانید عکس هایی از آن را مشاهده نمایید.

 

n

natural