استفاده از یک نقطه اتوفوکوس برای داشتن فوکوسی شارپتر

به محض فشردن دکمه‌ی شاتر دوربین عملیات فوکوس را شروع می‌کند، ولی سوال اینجاست که دقیقا بر چه چیزی فوکوس می‌کند؟ این سوالی است که حتما باید از خود بپرسید، چراکه اتوفوکوس یا فوکوس خودکار همیشه بر محل یا سوژه‌ی مورد نظر شما فوکوس نمی‌کند. در این مطلب لنزک، به کمک برگه تقلب، چگونگی استفاده از یک نقطه اتوفوکوس (AF point) را نشانتان می‌دهیم تا فوکوس شارپ و واضحتری داشته باشید. ادامه مطلب